Specjaliści z WOC zabezpieczali Air Show 2023

Zdjęcie: DKWOC

Specjaliści z Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, RCI Kraków, RCI Warszawa i RCI Bydgoszcz zabezpieczali komunikację podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2023. Całość przygotowań i działań z obszaru IT realizowanych przez zespół specjalistów koordynował oficer DKWOC.

Jak wyglądały zadania WOC w czasie Air Show 2023?

Specjaliści WOC dostarczyli i obsługiwali systemy teleinformatyczne w czasie Pokazów Lotniczych Air Show 2023 w Radomiu. Specjaliści Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni byli obecni na każdym etapie i w każdej sferze Pokazów zapewniając ich niezakłóconą realizację.

Do zadań WOC należało m.in. zaprojektowanie, przygotowanie oraz konfiguracja niezbędnych zasobów teleinformatycznych stanowiących swoisty kręgosłup świadczonego podczas pokazów zabezpieczenia IT, przygotowanie narzędzi do promocji wydarzenia i organizacji logistyki podczas pokazów, udzielanie wsparcie IT oraz zapewnienie łączności dla organizatorów zarówno na etapie przygotowania jak i w czasie trwania samych pokazów.

Specjaliści odpowiadali m.in. za przygotowanie serwisu airshow.wp.mil.pl oraz formularzy rejestracyjnych dla gości VIP, zaprojektowanie oraz realizację systemu dystrybucji Planu Lotów Pokazów dla personelu lotniczego oraz Służby Inżynieryjno-Lotniczej, a także Personelu Biura Organizacyjnego i Grupy Organizacyjnej MPL Air Show 2023.

Zapewnili dostęp do sieci Internet dla personelu lotniczego, gości strefy VIP, Prasy i Spotterów oraz personelu Biura Organizacyjnego, to dzięki nim możliwe było właściwe funkcjonowanie systemu wideokonferencji podczas międzynarodowych briefingów lotniczych na potrzeby Pokazów.

Przeczytaj także: DKWOC na szczycie NATO >>

DKWOC był też odpowiedzialny za zakup łączy dostępowych do sieci Internet, udostępnienie infrastruktury teletransmisyjnej oraz redundancję usługi dostępu do sieci Internet dla systemu skanowania kart wstępu w rejonie trybuny VIP, wdrożenie systemu monitorowania sieci komputerowych, zapewnienie infrastruktury dla systemu antydronowego SKY Ctrl czy zapewnienie dostępu do Internetu z wykorzystaniem systemu satelitarnego (Starlink).

Na lotnisku w Radomiu każdego dnia obecnych było ok. 100 tys. widzów, co wiązało się z przeciążeniem sieci GSM/LTE. Bez wsparcia RCI Warszawa i RCI Kraków dostęp do Internetu przy takiej liczbie urządzeń mobilnych w jednym miejscu nie byłby możliwy.

DKWOC zainicjował również udział mobilnej stacji bazowej operatora telefonii komórkowej Orange, dzięki czemu możliwe było zapewnienie dostępności usług dla abonentów mobilnych – widzów, wystawców oraz personelu biorącego udział w pokazach.

Źródło: DKWOC