Święto Policji

Zdjęcie: Policja

W dniu 24 lipca swoje święto obchodzi Policja. Dzień ten jest świętem formacji służącej społeczeństwu i chroniącej bezpieczeństwa ludzi ustanowił w 1995 roku Sejm w drodze ustawy.

Początki Policji

Data święta nawiązuje do historii formacji. Tego dnia, 104 lata temu, Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą po odzyskaniu niepodległości ustawę o Policji.

Jednym z zadań jakie stanęły przed odrodzoną w 1918 r. Rzeczpospolitą było zorganizowanie formacji zajmującej się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Początkowo funkcję tę na terenie trzech byłych zaborów pełniły rozmaite organizacje paramilitarne powstające przy ugrupowaniach politycznych oraz organizowane oddolnie straże obywatelskie.

Pierwszą próbą uporządkowania tego stanu rzeczy były wydane przez naczelnika Józefa Piłsudskiego dekrety o powołaniu Milicji Ludowej oraz policji komunalnej, sytuacja jednak wymagała, aby ich zadania powierzyć jednolitej formacji. O jej powstaniu zdecydował Sejm Ustawodawczy, uchwalając 24 lipca 1919 r. ustawę o policji państwowej.

Policja

Po II wojnie światowej zadania policji wykonywała Milicja Obywatelska. Obok stania na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, formacja ta była jednym z narzędzi służących władzom komunistycznym do represjonowania społeczeństwa: brutalnego tłumienia demonstracji, zwalczania opozycji, represji z przyczyn politycznych. Z tego powodu jednym z symboli zmian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r. była likwidacja skompromitowanej formacji i przywrócenie w jej miejsce Policji. 

Przeczytaj także: Polscy policjanci wrócili z Ukrainy >>

Podstawą prawną była ustawa uchwalona przez Sejm 6 kwietnia 1990 r. Jej art. 1 określa Policję jako „umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ustawa weszła w życie 10 maja 1990 r – był to pierwszy dzień istnienia obchodzącej swoje święto formacji.

Stan liczebny Policji wynosi obecnie ok. 100 tys. funkcjonariuszy. Według najnowszych badań CBOS, pracę formacji pozytywnie ocenia 68 proc. Polaków, co jest jednym z najlepszych wyników wśród instytucji publicznych.

Źródło: Sejm.gov.pl