Święto OSŻW Warszawa!

Zdjęcie: Bartosz Misiewicz

W dniu 18 maja swoje święto obchodzi Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. OSŻW Warszawa jest jednym z dwóch oddziałów specjalnych działających w strukturze Żandarmerii Wojskowej. W skład OSŻW Warszawa wchodzą m.in Wydział Ochrony (WO) i Wydział Działań Specjalnych (WDS).

Święto OSŻW Warszawa

W latach od 2004 r. do 2013 r. Święto Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie obchodzono w dniu powstania oddziału – 2 lutego. W 2014 r. Decyzją Nr 159/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2014 r. Święto Oddziału zostało ustanowione na dzień 18 maja i jest upamiętnieniem Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, którego od maja 2014 r. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie kultywuje dziedzictwo tradycji, co jest wielkim wyróżnieniem dla żołnierzy tej formacji.

Przeczytaj także: Fałszywa rekrutacja polskich ochotników do walki na terenie Ukrainy >>

Ustanowienie dorocznego Święta na dzień 18 maja nawiązuje do bohaterskiego wyczynu, jednej z najbardziej brawurowych akcji, jaką przeprowadzili członkowie Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej w dniu 18 maja 1944 r. w Warszawie, odbijając mieszkanie na Placu Grzybowskim w Warszawie, skąd ewakuowano skarbiec Armii Krajowej przeznaczony na potrzeby kontynuowania walki z okupantem.

Jakie zadania wykonuje OSŻW Warszawa?

Do zadań OSŻW Warszawa należy m.in. zatrzymanie i obezwładnianie sprawców przestępstw posiadających broń, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia, poszukiwanie szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz zabezpieczenie i udział w czynnościach procesowych, w postępowaniach przygotowawczych o szczególnym znaczeniu.

Źródło: OSŻW Warszwa