Konferencja SECURE 2023 

Grafika: NASK

W dniu 19 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbędzie się 26. edycja konferencji SECURE 2023. Wydarzenie to jest okazją do spotkania czołowych ekspertów z całego świata. a także unikalna możliwość rozwoju kompetencji i wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Nie istnieje w Polsce inna impreza o tak bogatej tradycji, która skupiałaby w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania najważniejszych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa – z Polski i świata. Tak samo będzie w tym roku, ponieważ SECURE 2023 zaplanowany został jako bogaty cykl warsztatów, prezentacji i debat, podzielonych na dwie ścieżki tematyczne.

„Hasłem przewodnim tegorocznej edycji SECURE jest »bezpieczeństwo w dobie zmian«. Nawiązuje ono bardzo mocno do obecnej sytuacji międzynarodowej, która uwypukla wyzwania związane z cyberprzestrzenią. Znajduje to odbicie w agendzie naszego wydarzenia. Wierzę, że aktualność tematów, wysoki poziom merytoryczny i głośne nazwiska prelegentów sprawią, że SECURE po raz kolejny będzie stanowił mocny akcent w krajobrazie konferencyjnym” – podkreśla Adam Marczyński, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji w NASK. 

Główne wydarzenie, w którym bezpłatnie mogą wziąć udział zainteresowani specjaliści z obszaru cyberbezpieczeństwa, będzie miało miejsce 19 kwietnia w Warszawie, w hotelu Warsaw Plaza. Dzień wcześniej w tej samej lokalizacji odbędą się całodniowe warsztaty dedykowane instytucjom, które zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mają obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa do CSIRT NASK. Gwarancją najwyższej jakości wszystkich części wydarzenia jest opieka merytoryczna zespołu CERT Polska, a przede wszystkim najwyższej klasy eksperci, którzy występują na SECURE 2023. Ich listę i szczegółowe biogramy znaleźć można na stronie wydarzenia.

SECURE 2023 – tematyka konferencji

Pełna lista aktywności, które zrealizowane zostaną w trakcie dwóch dni konferencji, dostępna jest w postaci agendy. Warto jednak pokusić się o szersze spojrzenie na bogatą tematykę SECURE 2023 i wyróżnienie w niej dominujących trendów.

  • Wojna w Ukrainie

Na wielu tegorocznych prelekcjach kładzie się cieniem wojna w Ukrainie i jej wpływ na cyberprzestrzeń. Stąd między innymi obecność odrębnych wystąpień poświęconych atakom DDoS czy ransomware oraz szereg nawiązań, które pojawią się w czasie innych elementów konferencji.

  • Najważniejsze refleksje po roku 2022

Coroczne konferencje z cyklu SECURE stanowią zawsze okazję do podsumowania najważniejszych trendów i wydarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem, które były obserwowane w roku ubiegłym. Tak będzie i tym razem, między innymi za sprawą debaty moderowanej przez Krzysztofa Silickiego: „Europejski krajobraz cyberbezpieczeństwa” a także wystąpienia Sebastiana Kondraszuka: „Obserwacje CERT Polska w 2022”. Podsumowujący, przekrojowy charakter będą miały również prelekcje „Dragos Year in Review” (Kai Thomsen) oraz „Zagrożenia obserwowane przez zespół CERT Polska – z czym mierzymy się w cyberprzestrzeni” (Piotr Belniak).

  • Aktualne trendy legislacyjne związane z cyberbezpieczeństwem

Wiele uwagi poświęconej zostanie także tematom związanym z nowymi aktami prawnymi wprowadzanymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu zaprosić na dwie debaty. Pierwsza, prowadzona przez Macieja Siciarka, nosi tytuł „Zmiany w ustawie o KSC widziane oczami CSIRT-ów”. W gronie szefów CSIRT-ów przedyskutowane zostaną  kluczowe wyzwania i szanse, jakie niesie nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Kolejną debatę, pod hasłem „Nowe zasady moderacji i usuwania nielegalnych oraz szkodliwych treści”, poprowadzi natomiast Maciej Groń. Kontekstowi przyjęcia dyrektywy NIS2 i omówieniu jej wpływu na KSC poświęconych też będzie kilka odrębnych prelekcji.

  • Edukacja i prewencja

Zgodnie z misją NASK, już od pierwszej konferencji SECURE niezwykle istotny jest aspekt edukacyjny, realizowany poprzez spotkania z ekspertami, rozmowy i dyskusje, a także warsztaty i prelekcje. W tym kontekście na wyróżnienie zasługuje jedna ze ścieżek tematycznych pierwszego, warsztatowego dnia konferencji: „Zmniejszanie luki pomiędzy potrzebami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętnościami absolwentów szkół wyższych”, realizowana przez Annę Rywczyńską. Mocne akcenty edukacyjne będą też zawierać prelekcje takie jak „Poziom cyberbezpieczeństwa w JST. Co mówią badania?”, przedstawiana przez Zuzannę Polak, „Fireside chat o dezinformacji”, poprowadzony przez Mateusza Mrozka, a także wykład George’a Daniliuca z SANS Institute: „Cyber Workforce Development Frameworks – helping the industry speak the same language”, dotyczący europejskich ram umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa (NICE i ECSF).

  • Nowe technologie na służbie cyberbezpieczeństwa

Omówienie najnowszych rozwiązań technologicznych, które służą poprawie poziomu cyberbezpieczeństwa, to jeden z dominujących wątków SECURE 2023. Wymienić warto chociażby warsztaty realizowane pierwszego dnia konferencji, poświęcone odrębnie platformie n6 oraz Systemowi S46. Warto również pamiętać o prowadzonych w języku angielskim warsztatach „DNS: Prevention, Detection, Disruption and Defense” oraz „Scenario-Focused Detection and Response Workshop”. Bardzo ciekawie zapowiada się też międzynarodowa sesja „Together – safer, stronger, smarter”.

Przeczytaj także: I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie >>

Podczas głównego, otwartego dnia SECURE 2023 warto zwrócić uwagę na pogłębioną analizę rezultatów działania nowego narzędzia CERT Polska, jakim jest system Artemis – w wystąpieniu Krzysztofa Zająca „Projekt Artemis – czyli skanujemy polski internet i mamy pierwsze wyniki!”. Zdecydowanie trzeba zainteresować się również prelekcją Szymona Łozy na temat „Cyber Threat Intelligence”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w głównej części konferencji SECURE 2023, która odbędzie się 19 kwietnia, zachęcamy do rejestracji.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: NASK