Polska liderem rankingu cyberbezpieczeństwa NCSI

Grafika: NASK

Polska zajęła 1. miejsce w rankingu cyberbezpieczeństwa NCSI (National Cyber Security Index) otrzymując w rankingu 90,83 pkt. Na drugim miejscu znalazła się Australia (87,50 pkt), na trzecim – Estonia (85,83 pkt). 

Zespoły CSIRT w polskim systemie cyberbezpieczeństwa

Na poziomie krajowym w Polsce działają trzy Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT). Te role ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przypisuje: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CSIRT GOV), NASK – PIB (CSIRT NASK) oraz resortowi obrony narodowej (CSIRT MON). To one odgrywają kluczową rolę w systemie cyberbezpieczeństwa Polski.

Zadaniem zespołów CSIRT jest rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych.

Czym jest Indeks NCSI?

Narodowy Indeks Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSI) to globalny indeks, który mierzy gotowość 32. krajów do zapobiegania zagrożeniom i zarządzania incydentami cybernetycznymi.

Przeczytaj także: Stopnie alarmowe przedłużone do 31 maja 2024 roku >>

Został on opracowany przez estońską Akademię e-Governance. Mierzy poziom cyberbezpieczeństwa krajów i identyfikuje główne obszary, którymi należy się zająć. Indeks zapewnia także przegląd gotowości krajów do zapobiegania cyberatakom i przestępstwom oraz zwalczania ich. Opiera się na transparentnej metodologii. 

Źródło: NASK