Cyberspecjalista pilnie potrzebny

Fot. Źródło: Adobe stock

Nowe możliwości jakie daje człowiekowi sztuczna inteligencja, w tym w zastosowaniach branży ochrony, służby zdrowia czy przemysłowej, wpłynęły również na zapotrzebowanie na zupełnie nowy rodzaj specjalistów w obszarze ochrony –  cyberbezpieczeństw. To gwałtownie rozwijający się nowy sektor niezbędny dla utrzymania zaawansowanych systemów opartych na sztucznej inteligencji i już dziś krytycznych dla funkcjonowania wielkich miast, zakładów produkcyjnych czy zaawansowanych środków transportu zbiorowego jak samoloty pasażerskie czy pociągi. 

Cyberbezpieczeństwo zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa osób fizycznych oraz przestrzeni publicznej i biznesowej w obszarze cyberprzestrzeni. Polega ono głównie na ochronie ich zasobów cyfrowych w postaci danych oraz możliwości wykonywania różnych czynności w systemach teleinformatycznych (np. komunikacji, sprzedaży, zakupów, realizacji procesów biznesowych itp.). Aktualnie największy nacisk kładzie się na cyberbezpieczeństwo w biznesie i działalności podmiotów publicznych. Rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji. Od sprawności i stabilności systemów teleinformatycznych zależy funkcjonowanie całego państwa. Od wielu lat wzrasta liczba zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa w tym „wirtualnym” obszarze. Każdy incydent to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obywateli – przejęcia danych osobowych, naruszenia prywatności, utraty pieniędzy itp. W Polsce za zapewnienie cyberbezpieczeństwa odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. W dniu 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę NIS. Opracowana została również Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024. Dokument obowiązuje od 31 października 2019 roku i jest skorelowany z zapisami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Przeczytaj także: 10 złotych cyber zasad >>

Ze względu na rosnącą skalę zagrożeń i zapotrzebowanie na specjalistów zapewniających przeciwdziałanie im, w ostatnich latach cyberbezpieczeństwo stało się także dynamicznie rozwijającą się branżą studiów, szkoleń i kursów ściśle powiązanych z potrzebami rynku pracy branży digital security. Trzeba zaznaczyć, że nie są to typowe kursy informatyczne. Cyberbezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny i konieczne jest poznanie aspektów prawnych, behawioralnych, technicznych, analitycznych oraz informatycznych, aby sprostać współczesnym zagrożeniom w tym obszarze. Prowadzone są już studia i kursy ukierunkowane na działalność cywilną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw logistycznych, jak i w domenie wojskowej na potrzeby tworzących się tzw. cyberwojsk – np. systemy informatyczne w bezpieczeństwie (SIB). Zapotrzebowanie na specjalistów digital security jest duże i stale rośnie. Tendencja ta na pewno długo się utrzyma, bo nikt już nie kwestionuje zagrożeń w obszarze cyberprzestrzeni jako działań z zakresu przestępczości pospolitej i zorganizowanej.