Technologia termowizyjna i radarowa, czyli jak skutecznie ochronić duże obiekty o kluczowym znaczeniu

Fot. Źródło: Adobe stock

Infrastruktura krytyczna ma szczególne znaczenie strategiczne dla każdego z państw. Dlatego tak istotne pozostaje zapewnienie jej kompleksowej ochrony, od bezpieczeństwa pracowników czy środowiska po zachowanie ciągłości produkcji i bezpieczeństwa obiektów. Jednym z rozwiązań, coraz częściej stosowanym, są technologie radarowe i termowizyjne, które znacząco podnoszą skuteczność ochrony przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Wdrożenie technologii radarowej i termowizyjnej pozwala na stworzenie bardziej efektywnego rozwiązania dla szerokiego zakresu obiektów, od placów budowy po rozległe farmy słoneczne, zakłady petrochemiczne czy elektrownie. To, co może być zaskakujące to fakt, że połączenie tych dwóch rozwiązań może przynieść znaczne oszczędności całkowitego kosztu posiadania systemu dozoru, poprzez zmniejszenie liczby wymaganych kamer do nadzoru i infrastruktury pomocniczej, jednocześnie zapewniając szybkość reakcji i wykrywania incydentów.

Często zakłada się, że technologie radarowe i termiczne muszą być stosowane oddzielnie lub że trzeba dokonać wyboru pomiędzy wdrożeniem jednej, lub drugiej. W rzeczywistości uzupełniają się one wzajemnie, a nawet umożliwiają zupełnie nowe podejście do ochrony perymetrycznej. 

Skuteczna detekcja w ciemności i w trudnych warunkach pogodowych

Technologia radarowa i termowizyjna skutecznie rozszerzają pole widzenia i umożliwiają wcześniejszą i dokładniejszą identyfikację wielu celów. Radar i kamery termowizyjne nie są zależne od światła widzialnego, dlatego też możliwe jest wykrywanie wtargnięć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ze względu na te cechy, kamery radarowe i termowizyjne są powszechnie stosowane jako uzupełnienie kamer wizualnych i systemów audio, tworząc solidne rozwiązanie bezpieczeństwa w obiektach o kluczowym znaczeniu.

„Zwyczajowo radary były wykorzystywane jako druga warstwa ochrony obszaru wewnątrz linii ogrodzenia. Jednakże możliwe jest umieszczenie radaru także na obwodzie obiektu, kierując jego zasięg na zewnątrz. Takie rozwiązanie zapewniłoby szerokokątny nadzór, tworząc strefę buforową w najbliższym otoczeniu np. elektrowni, dzięki któremu wykrycie intruzów byłoby możliwe jeszcze przed zbliżeniem się ich do linii ogrodzenia” – zaznacza Bogumił Szymanek z Axis Communications.

Ostrzeganie przed niebezpieczeństwem i zapobieganie fałszywym alarmom

Technologia radarowa i termowizyjna pozwala na wykorzystanie fal radiowych, promieniowania podczerwonego oraz analityki do dokładnego klasyfikowania obiektów z podziałem na pojazdy oraz ludzi. Ponadto ich zasięg jest znacznie większy niż klasyczne kamery dozorowe, co umożliwia wczesne wykrycie potencjalnego intruza. Zwiększona dokładność wykrywania poprawia również wydajność pracowników ochrony poprzez zapobieganie fałszywym alarmom, a także umożliwia im podjęcie odpowiedniej reakcji w oparciu o poziom zagrożenia. Ponieważ technologie radarowe i termiczne tworzą dodatkową warstwę bezpieczeństwa wokół obwodu, daje to pracownikom ochrony więcej czasu na reakcję, a w konsekwencji umożliwia im podjęcie odpowiedniej decyzji do danej sytuacji. Może to być na przykład skierowanie wiązki światła na dany obszar w celu odstraszenia intruza, jak również przekazanie komunikatów dźwiękowych, nakazujących opuszczenie wskazanego miejsca.

Korzyści z połączenia dwóch rozwiązań w jedno

Połączenie zróżnicowanych technologii zapewnia solidniejszy poziom dozoru w sytuacjach, gdy istotne jest wczesne ostrzeganie, zanim potencjalny intruz sięgnie granicy obiektu. Radar zainstalowany na zewnątrz ogrodzenia tworzy strefę buforową, która identyfikuje potencjalne wtargnięcia, już w momencie zbliżania się do obszaru chronionego. Jeśli intruz dotrze do linii ogrodzenia, kamera termowizyjna, dzięki detekcji cieplnej, może zdefiniować typ zagrożenia. Co więcej, zastosowanie kamer wizyjnych, np. PTZ zapewnia możliwość dodatkowej identyfikacji wizualnej. Zaletą stosowania dwóch lub więcej rodzajów technologii w celu ochrony, jest więc zwiększenie dokładności potwierdzenia zagrożenia.

Przeczytaj także: Cyberspecjalista pilnie potrzebny >>

„Połączenie kilku technologii może niewątpliwie sprawdzić się w miejscach, gdzie występuje duży ruch, np. w sektorze budowlanym, gdzie występuje stała rotacja dostawami czy przewożeniem wartościowego sprzętu budowlanego. Radary i termowizja mogą skutecznie zwiększyć poziom ochrony wokół całego obiektu, jak i w miejscach o szczególnym znaczeniu, np. strefach dostaw. Kilkuwarstwowa ochrona dokładniej i szybciej zidentyfikuje zagrożenie i pozwoli na podjęcie niezbędnych kroków, aby je zniwelować” – dodaje Bogumił Szymanek z Axis Communications.

Redukcja całkowitego kosztu posiadania

W zależności od wymogów bezpieczeństwa, wykorzystanie kamer termowizyjnych, technologii radarowej, a nawet kamer wizualnych może stworzyć optymalne rozwiązanie dla bezpieczeństwa obiektu, obniżając jednocześnie całkowity koszt posiadania. Takie podejście pozwala zmniejszyć liczbę kamer wizualnych, słupów montażowych, okablowania i oświetlenia zewnętrznego. Oprócz zmniejszenia początkowych nakładów na instalację skutkuje to również niższymi kosztami utrzymania. Ponadto zwiększenie wydajności operatora i wyeliminowanie częstotliwości fałszywych alarmów oznacza zmniejszenie ogólnych kosztów dla użytkownika końcowego.

Źródło: Informacja prasowa