Zakończył się I Kongres AT w Warszawie

Zdjęcie: Safety Project

Portal Security OPS był partnerem medialnym I Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”. W ciągu dwóch dni wydarzenie odwiedziło łącznie ponad 240 uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń technicznych oraz obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. Szeroki przekrój grup uczestniczących w Kongresie pozwolił na wzbogacenie wiedzy i nawiązanie owocnych relacji.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne tematem I Kongresu AT

Pierwsza edycja Kongresu Antyterrorystycznego poszczycić się mogła patronatami honorowymi JM Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, JM Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarnicze, JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. 

Kongres Antyterrorystyczny odbył się w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zaplanowane sesje i panele zostały rozbudowane w celu kompleksowego omówienia poszczególnych obszarów tematycznych.

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne swym zasięgiem obejmuje szereg zagadnień, które dzięki obecności teoretyków i praktyków w znacznej części udało się omówić w trakcie obrad. Uczestnicy Kongresu mieli okazję, by zapoznać się z szeroką ofertą interesujących rozwiązań, urządzeń i systemów przedstawioną przez wiodących dostawców działających na rynku polskim i zagranicznym.

Przeczytaj także: Jak uzyskać pozwolenie na broń palną w Polsce? >>

Ogromną wartością Kongresu było wsparcie merytoryczne i organizacyjne takich instytucji jak: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, NATO DEEP eAcademy, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Służba Ochrony Państwa, Agencja Wywiadu, Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu, Straż Ochrony Kolei i wiele innych. 

Planowana jest kolejna edycja Kongresu

Organizatorzy poinformowali, że sukces I edycji Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego przewiduje kolejne odsłony. Na ten moment trwają przygotowania do VI Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego Safe Place 2023, który odbędzie się 20-22 listopada w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Tegoroczna tematyka będzie obejmowała bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej i Infrastruktury Krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych. 

Tekst i zdjęcia: Safety Project