Nowe Akademie wykształcą mundurowych podległych MSWiA

Zdjęcie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Na posiedzeniu rządu, które odbędzie się 29 marca 2023 roku zostanie przedstawiony projekt ustawy o zmianie nazw uczelni państwowych podległych MSWiA.

Projekt ustawy zakłada zmianę nazw obecnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dzięki czemu zostaną podniesienie do rangi ośrodka akademickiego. Po zmianie zapisów pierwsza z uczelni zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą, zaś druga na Akademię Policji w Szczytnie. Planowane zmiany mają przełożyć się na pozytywny odbiór uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz umocnić ich pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego.

Zmiany w funkcjonowaniu obu uczelni

Zmiany w obu uczelniach mają na celu podniesienie ich na zupełnie nowy, wyższy poziom rozwoju i obejmują nie tylko same nazwy ale także system kształcenia.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) utworzy nowy kierunek kształcenia, czyli ratownictwo medyczne. Związane jest to bezpośrednio z pracami nad projektem ustawy o ochronie ludności, który zakłada utworzenie w strukturze Straży Pożarnej korpusu ratowników medycznych.

Przeczytaj także: Active shooter masowy zabójca. Charakterystyka zagrożenia i sposoby przetrwania ataku >>

Także w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (WSPol) zajdą zmiany w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. Został już utworzony kierunek studiów podyplomowych Zwalczanie Cyberprzestępczości, a w tym roku utworzone zostaną również studia z Kryminalistyki i Administracji.

Źródło: MSWiA