Konferencja InSec 2023!

Grafika: InSec

W dniu 16 marca 2023 roku w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie granic, bezpieczeństwu wewnętrznemu oraz wyposażeniu służb mundurowych – Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2023.

Wydarzenie to odbędzie się pod patronatem medialnym Security OPS!

InSec powraca! 

Projekt InSec powraca po przerwie spowodowanej pandemią w nowej sytuacji geopolitycznej. Tegoroczna edycja InSec 2023 to jednodniowa Konferencja wraz z towarzyszącą jej wystawą, której celem jest promowanie i popularyzowanie działań i zagadnień związanych z ochroną granic RP oraz prezentacja osiągnięć i planów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic w zakresie edukacji i wyszkolenia.

Zaproszeni, przez organizatorów, specjaliści będą rozmawiać o największych wyzwaniach dla Straży Granicznej, Sił Zbrojnych oraz pozostałych służb oraz władz centralnych i lokalnych, w nadchodzących latach. Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane zaawansowane technologie przeznaczone do wykorzystania w szeroko rozumianym systemie bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Start with „WHY?” zwalczanie dezinformacji w czasie wojny – Doświadczenia Europy, Polski i Ukrainy >>

Do udziału „Wystąpieniu Otwierającym” zostaną zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Zróżnicowana tematyka tegoroczej konferencji

Tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych w ramach Konferencji obejmować będzie cały szereg aktualnych zagadnień:

  • strategia i zadania służb w obliczu doświadczeń z obrony granicy i porządku RP przed falą niekontrolowanej migracji i wojny w Ukrainie;
  • modernizacja służb odpowiedzialnych za ochronę granic i ładu publicznego;
  • współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic (Najważniejsze wyzwania. Łączność, rozpoznanie satelitarne i radioelektryczne, cyberwojna).

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.