Akt oskarżenia przeciwko członkom siatki szpiegowskiej

Zdjęcie: ABW

Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 16 cudzoziemcom, których oskarżono o prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Szpiedzy działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych

Materiał zgromadzony w prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego śledztwie wskazuje, że oskarżeni co najmniej od stycznia 2023 r. realizowali szereg działań na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do działań tych należało m.in. rozpoznawanie obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej, monitorowanie i dokumentowanie przejazdów transportów z pomocą militarną i humanitarną do Ukrainy, przygotowania do wykolejenia pociągów transportujących pomoc do Ukrainy.

Oskarżeni prowadzili także działalność propagandową mającą na celu podburzanie nastrojów przeciwko narodowi ukraińskiemu, czego skutkiem miałoby być zaprzestanie udzielania przez Polskę pomocy dla Ukrainy.

Przeczytaj także: Kolejny szpieg zatrzymany przez ABW >>

Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło na początku marca 2023 r. Wobec wszystkich 16 oskarżonych Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, który trwa do dnia dzisiejszego.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze. Śledztwo ABW prowadzone było pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Źródło: ABW